Produkter >
Polar Energi norge

BOLIG

Polar comfort multisystem er markedets eneste kombinerte oppvarmings og varmvanns system, som kreve oppvarming og varmtvannsforsyning til forbruksvann. Systemet kombinerer oppvarming av forbruksvann med vannbåren varme i gulv, radiatorer eller andre varmekilder. Systemer er patentbeskyttet og selges i Norge til både forhandlere og direkte til rørleggere og entreprenører.

read more »

INDUSTRI

Vrf Industrisystem, er markedets eneste kombinerte oppvarmings og varmtvannssystem for forretningsbygg, industribygg, institusjoner og andre bygg som krever oppvarming og varmtvannsforsyning til forbruksvann. Industrisystemet er godt dokumentert fra flere installasjoner og har allerede vært brukt i noen år. Det fungerer bedre, mer effektivt og er mer pålitelig enn alternative løsninger.

read more »