Fra oljefyr til varmepumpe med Enovastøtte!

Har du en gammel oljekjel med et vannbåret varmeanlegg i boligen din? Dersom du bytter ut oljekjelen med en fornybar og miljøvennlig varmekilde, kan du få tilbake deler av utgiftene med utskiftingen.

Oljekjelen erstattes med en fornybar varmekilde til det vannbårne varmeanlegget i huset ditt.

Du kan få tilbake inntil 25% av dokumenterte totalkostnader. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10 000 kr for fjerning av oljekjel og tank når du installerer en fornybar varmekilde.
Den fornybarekilden som installeres kan gir en støtte på inntil 10 000 kr

Kominasjonsmuligheten som gir deg rett til å få penger for investeringen i en fornybar varmekilde gjennom Enovatilskuddet er luft-vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe, biokjel og bio-ovn med vannkapp. velger du i tillegg en varmepumpe med energimåler, kan du få ytterligere 10 000,-

Få igjen inntil 30 000 kr av totalkostnaden ved å bytte ut oljefyr med en luft-vann varmepumpe fra Polar Energi.

 



Kan levere varme og varmtvann til 1/6 av prisen sammenlignet med elektrisk oppvarming.