Polar Energis
luft-vann varmepumper.

Polar Energi luft-vann systemer for eneboliger og større bygg har med sin norskutviklede teknologi revolusjonert utnyttelsen av energien som skapes i varmepumpen. Teknologien skaper 80 grader på vannet i tanken uten at virkningsgraden reduseres(i dagens marked oppnår man 53 grader). Dette fører til en energisparing på inntil 35% i forhold til sammenlignbare systemer som er på markedet i dag.

Miljø:

Polar Energi Norge AS leverer luft til vann varmepumpeløsninger i verdensklasse. Polar Energi har utviklet og patentert en helt unik og verdensledende teknologisk løsning som overgår all annen tilgjengelig teknologi med samme formål. Med COP verdier på opptil 8,43 er vi rett og slett best på energieffektive løsninger for oppvarming, kjøling og ekstremt varmt vann for boliger og næringsbygg.

Våre installasjoner har så langt
spart miljø for:

, KT CO2