Polar Energis
luft-vann varmepumper.

Polar Energi luft-vann systemer for eneboliger og større bygg har med sin norskutviklede teknologi revolusjonert utnyttelsen av energien som skapes i varmepumpen. Teknologien skaper 80 grader på vannet i tanken uten at virkningsgraden reduseres(i dagens marked oppnår man 53 grader). Dette fører til en energisparing på inntil 35% i forhold til sammenlignbare systemer som er på markedet i dag.

Miljø:

Polar Energi Norge AS leverer luft til vann varmepumpeløsninger i verdensklasse. Polar Energi har utviklet og patentert en helt unik og verdensledende teknologisk løsning som overgår all annen tilgjengelig teknologi med samme formål. Med COP verdier på opptil 8,43 er vi rett og slett best på energieffektive løsninger for oppvarming, kjøling og ekstremt varmt vann for boliger og næringsbygg.

Våre installasjoner har så langt
spart miljø for:

, KT CO2

Med Polar Energis systemer sparer våre kunder totalt

m2
Nåværende
varmeløsning
CO2utslipp/mnd
Strømforbruk/mnd
Månedtlig kostnad

Ved å installere en luft-vann varmepumpe fra Polar Energi spare du inntil av de totale strømutgiftene.

På samme måte sparer vi miljøet for samme menge utslipp av miljøgasser

Polar Energi
Norges varmeløsning
CO2utslipp/mnd
Strømforbruk/mnd
Månedtlig kostnad